ag@hav-hermansen.dk   |   +45 39 63 68 54 / +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Lidt om drømmeanalyse, option m.m.

Drømmeanalyse
Ved at forstå dine drømme kan du få en uvurderlig feedback fra dit eget ubevidste sind om dig selv og dit liv. Du kan opdage dine skyggesider og dine skjulte ressourcer, få balance mellem den feminine og den maskuline side i dig selv og få kontakt med din indre visdom.
Drømmene kan fortælle, hvor problemerne er og hvilken vej du skal gå – en god hjælp og støtte i din udvikling og livsproces.

  

Skyggesider
er de sider i os selv, som vi ikke vil kendes ved, og som vi ofte fordømmer. Når vi opdager vores skyggesider og begynder at acceptere dem som potentialer, bliver livet og vores relationer med andre enklere og mere glædesfyldte.

  

Option-processen
er en filosofi og en måde at leve på, som giver en helt ny frihed og nye handlemuligheder i dit liv, hvor glæde og kærlighed og tillid til dig selv og til livet er centrale aspekter.

  

Udforsknings-dialog
Hvis du ønsker at ændre noget i dine tanker, følelser, kropslige reaktioner og/eller handlinger, er denne form for coaching både enkel og kraftfuld. Med total accept spørges der ind til dine udfordringer og reaktioner for at finde gamle ubevidste overbevisninger og holdninger, som ikke tjener dig længere.

  

Qigong
Med Qigong træner du din krop & dit sind med enkle meditative bevægelser. Du øger din kropsbevidsthed, bliver groundet og skaber indre ro. Qigong er livgivende og helbredsfremmende øvelser fra de traditionelle kinesiske behandlingsformer. Qigong kan dyrkes af alle og kræver ingen forudsætninger eller speciel fysisk kondition, kun lyst og nysgerrighed.
  

  

Mindfulness
skærper vores sanser og opmærksomhed, så fokus flyttes fra aktivitet og tankemylder til væren i nuet – hvor der er ro, dybde og plads til inspiration og intuition samt en masse glæde og taknemmelighed over blot at være til.

  

Meditation
er en enkel vej til at få mere ro i hovedet og i kroppen. Vi kan nyde denne ro i tankerne, følelserne og kroppen, samtidig med at det bliver lettere at høre den stille indre stemme fra det dybere selv.
Med nogle få teknikker kan vi meditere hvor som helst og når som helst – i få minutter eller i længere tid.

  

Naturterapi
er en invitation til at fordybe sig sanseligt og nærværende i naturen og til at opleve sin egen indre natur. Når vi er i naturen, bliver vi – bevidst eller ubevidst – mindet om noget dybt oprindeligt i os selv. En væren og væren sig selv uden anstrengelse. Naturen har ingen meninger om os og ønsker ikke at ændre os, den er sig selv i al sin mangfoldighed og skønhed. Det giver ro og healing.

  

  

Læs også artiklen: En sansemættet indre og ydre rejse

Læs også artiklen: Stilhedens velsignelse

Læs også artiklen: Ro og næring til krop og sjæl

Læs mere om turen til Grækenland