ag@hav-hermansen.dk   |   +45 39 63 68 54 / +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Bliv leder i dit eget liv

Af Anne-Grete Hav Hermansen.

Artikel i “Paradisco-posten” august 1998

Find ind til din kerne af kraft, glæde og kærlighed. En kerne vi alle har, men som vi ofte kommer til at glemme og svigte. Hvorfor? En af de ting vi lærer tidligt i livet er, at vores velbefindende er afhængig af andre mennesker. Og det er sandt, så længe vi er helt små og vitterlig er afhængige. Problemet er, at vi nemt tager denne erfaring med os ud i livet, og så fortsat tror, at vores velbefindende afhænger af andre. Men det gør den ikke.
Et godt liv er ikke noget, andre kan give os. Det er noget, vi selv må sørge for. For det er dig, der skal leve dit liv. Og andre skal leve deres liv. Vi kan være til hjælp og glæde for hinanden i en vis udstrækning, men hvordan vi vælger at betragte og reagere på livets tilskikkelser / udfordringer / gaver er op til os selv. At se dette og begynde at leve efter det er et vigtigt element i det jeg kalder livskunst.

Afhængighed og offerroller
Det var først da dette i al sin enkelhed og ‘gru’ for alvor gik op for mig, at mit eget liv begyndte at ændre sig radikalt. Herefter måtte jeg både give helt slip på drømmen om “prinsen på den hvide hest”, der skulle komme og redde mig og mit liv, og på alle fordømmelser og anklager overfor andre (og mig selv), når noget i mit liv ikke føltes helt godt.

Det er utroligt, så nemt det er at hoppe ned i afhængighed og i forskellige varianter af en offerrolle. Fx. når vi siger: “Du gør mig lykkelig” – eller ulykkelig, du gør mig vred, ked af det, skuffet, såret osv. Men det er ikke andre mennesker, der gør os vrede, glade, ulykkelige m.m. Det har de slet ikke magt til. Andre gør hvad de gør, og vi vælger at reagere på det, ud fra vores – ofte ubevidste – overbevisninger, og i forsøg på at tage vare på os selv. Ligeledes den anden vej rundt. Det er ikke os der fx. sårer andre. Vi gør hvad vi gør, og andre vælger at reagere på det, ud fra deres overbevisninger.
Når vi begynder at droppe alle de forskellige måder, hvormed vi skaber afhængighed og offerroller, kan vi begynde at udnytte vores indre kraft og styrke på en helt ny måde. Det giver samtidig adgang til al den glæde og kærlighed, vi i virkeligheden indeholder, fuldstændig uafhængig af ydre omstændigheder.
Jo mere vi finder ind til os selv, til sjælen, og lever ud fra den, jo rigere og lettere bliver vores liv på alle planer. Når vi begynder at lytte til sjælen, til intuitionen og til instinkterne bliver det nemmere at komme på linje med vores vej og formål her i livet. Og når det sker begynder alting at falde i hak. Mine egen erfaringer af dette er utallige.

Gamle beslutninger
Men hvad er det, der spænder ben for os og forhindrer os i at leve et let og ubekymret liv, der samtidig er meningsfuldt og med ukomplicerede og nære relationer til andre mennesker?

Vores gamle overlevelses-strategier fra barndommen, vores beslutninger og overbevisninger har en stor del af æren. Vi har lavet dem på et tidspunkt for at tage vare på os selv. Vi har siden glemt de fleste af dem. Men de opererer stadig i det ubevidste og styrer vores måde at reagere på, følelsesmæssigt, kropsligt og i vores handlinger.

Måske har du forsøgt at ‘overleve’/klare dig ved at resignere eller kæmpe, ved at være klog, smart, sjov, hjælpsom m.m. Måske har du besluttet aldrig at vise din svaghed eller din styrke, din sorg, din angst osv. Måske tror du, at livet er hårdt og uretfærdigt, at ingen dybest set vil dig det godt, at du skal gøre dig fortjent til andres kærlighed, at det er upassende at være sprudlende glad, at mænd / kvinder er upålidelige eller farlige, osv. osv.

Uddannelse til “life-coach”
Vil vi have et rigtig godt liv, må vi gøre os disse overbevisninger m.m. klart, og begynde at gøre op med det, som ikke længere tjener os. Det kan gøres på mange måder, fx. med “option”-dialoger, med drømmeanalyse eller med forskellige former for terapi. Jeg arbejder selv med en kombination af disse ting med rigtig gode resultater. jeg har både individuelle klienter, grupper, kurser og foredrag. Og i september 98 starter jeg en ny 2 1/2 årig uddannelse i København til noget jeg kalder “life-coach” – livsvejleder / vejleder i livskunst.

Jeg har længe vidst, at jeg skulle lave en uddannelse; og nu er det rette tidspunkt og indhold så kommet. I uddannelsen indgår det bedste og mest anvendelige af alt det, jeg selv har lært og arbejdet med de sidste 20 år. Det indbefatter bl.a. Option-dialoger, drømmeanalyse, visualisering, meditation, kunstterapi, psykodrama, NLP, gestaltterapi, kropsbevidsthed og kropterapi. Forskellige gæstelærere vil også bidrage med særlige temaer og specialer.

En “life-coach” er en livs-vejleder for sig selv og for andre. For det er primært gennem arbejdet med os selv og vores eget liv, at vi bliver i stand til at hjælpe andre i deres liv . Uddannelsen indeholder også teori og superviseret praksis i at møde og støtte andre i deres proces. Så uddannelsen kan tages som et led i din egen udvikling, som supplement til en anden uddannelse, eller som en selvstændig uddannelse.

Grundpiller i arbejdet
En grundpille i mit arbejde og i uddannelsen er en holdning af accept, respekt og kærlighed, – for vi gør alle altid vores bedste, udfra vores overbevisninger på det pågældende tidspunkt, og for at tage vare på os selv. Men det er ikke sikkert, vores gamle måder at gøre det på stadig tjener os.

En anden grundpille er holdningen, at du er eksperten, – for ingen kender dig bedre end dig selv. Og da det er dig, der skal leve dit liv, er det også vigtigt, at det er dig, der styrer processen, og at du begynder at tage ansvar i dit liv. – Ansvar for at lytte til dig selv, følge dit indre, respektere dig selv og for at skabe det liv, du gerne vil have.

Disse grundholdninger gør det lettere for dig at rydde op i de gamle overbevisninger, beslutninger og overlevelses-strategier, smide gamle lig i lasten overbord, finde dine skjulte ressourcer frem, tage din kraft til dig og lægge livet i din egen hånd. Det giver en ny følelse af frihed og glæde, når du således bliver leder i dit eget liv.

Det kan lyde paradoksalt, men accept er den eneste farbare vej, når vi ønsker at lave om på os selv eller andre. Kun accept forvandler. I lyset af total accept og dermed kærlighed bliver vores gamle forsvar unødvendigt. Det begynder at smelte, og vi forandrer os indefra. Det samme sker med andre, når vi møder dem med accept. Kritik og irettesættelser derimod skaber blot mere modstand og forsvar, uanset om fordømmelserne kommer fra os selv eller andre. Det betyder ikke, at vi skal affinde os med hvad som helst. Men vi skal lære at sætte grænser uden at fordømme.

I uddannelsen indgår alt det ovenfor omtalte. Det er hjælp til selvhjælp. Du vil således lære at bruge dig selv og dine ressourcer på bedst mulige måde. Du vil få kontakt med din krop og dine følelser, din intuition og dit autentiske /ægte selv. Du vil arbejde med at få jordforbindelse, sætte grænser og komme ud med dig selv og dine ønsker. Det skaber selvværd og selvtillid. Du vil lære at tage ansvar, og samtidig tage dig selv og livet let og positivt, – og at se det hele i en større sammenhæng. Du vil endvidere arbejde med sammenhængen mellem krop, sind og ånd. Du vil få det bedre med andre mennesker. Og du vil få mere nærvær og glæde, frihed og energi, accept og kærlighed i dit liv.

De bedste ønsker om et godt liv.

Anne-Grete Hav Hermansen