ag@hav-hermansen.dk   |   +45 39 63 68 54 / +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Etik

Etik og grundholdninger

Hvis du kommer til mig som klient eller deltager på et kursus eller på Life-coach uddannelsen, er alt hvad du fortæller om dig selv og dit liv selvfølgelig fuldt fortroligt og går ikke videre til andre.

Jeg opbevarer dit navn og din adresse, hvis du ønsker at få mit halvårsprogram eller andet materiale tilsendt, og jeg sletter det igen, så snart du ønsker det.

Din postadresse og mailadresse bliver naturligvis heller ikke givet videre til andre, med mindre du selv ønsker det.

Eventuelle notater vil blive destrueret, når der ikke er brug for dem mere, eller når du ønsker det.

***
En af mine væsentligste grundholdninger er, at vi alle er vores egen bedste ekspert. Så selv om du kommer for at få hjælp til noget, er det stadig dig, der er eksperten på dig. For ingen kender dig bedre, end du gør, og ingen ved bedre end dig, hvad der er rigtigt for dig.
Måske er du ikke umiddelbart i kontakt med denne viden og ekspertise, men det er så bl.a. min opgave at hjælpe dig med at få kontakt med den.

At du er eksperten betyder også, at det er dig, der bestemmer, hvad vi skal arbejde med, og hvor langt vi skal gå. Jeg stiller spørgsmål og kommer med forslag til øvelser, men du kan altid sige fra. Du bestemmer retningen og farten i vores fælles udforskning. Det vil også hjælpe dig med at mærke, hvad der er godt og rigtigt for dig. Samtidig med at du kan føle dig værdsat og respekteret – både af dig selv og af mig. Og det er vigtigere end noget andet.

En anden grundholdning er, at vi gør alle altid vores bedste, – ud fra vores aktuelle overbevisninger, – og for at tage vare på os selv. Det betyder, at jeg ikke har nogen fordømmende meninger om dig og dit liv, uanset hvad du måtte fortælle mig.
I det rum vi i fællesskab skaber, vil du blive mødt med total accept.

Denne atmosfære af respekt, accept og forståelse vil være som et drivhus, hvor du kan vokse og udvikle dig.

Læs eventuelt mere om min baggrund, mine livsanskuelser og hvordan jeg arbejder under:
Hvem er jeg
Terapi m.m.
Livskunst
Alt kan forandres

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at ringe.