ag@hav-hermansen.dk   |   +45 39 63 68 54 / +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Parterapi

At være i et parforhold er ikke altid let. Nogle gange kan det være så svært, at det er gavnligt med hjælp udefra. I de tilfælde kan parterapi være til stor nytte. Og jo før man får set på problemerne, jo bedre, – ligesom når man har hul i en tand.

Der kan være mange forskellige årsager til at problemerne opstår, og en vigtig del af parterapien er at afdække disse årsager. I parterapien får begge parter mulighed for at fremlægge deres oplevelse af problemerne uden at blive afbrudt, irettesat, fordømt eller nedgjort. Det i sig selv kan være et vigtigt skridt.
Desuden vil jeg som terapeut og uvildig instans stille spørgsmål og sige, hvordan jeg opfatter problemerne. Vi kan så arbejde videre med både de umiddelbare problemer og de bagvedliggende årsager. Jeg tager ikke parti for den ene frem for den anden, og jeg er god til at se tingene fra begge sider.

I mit arbejde som parterapeut trækker jeg både på min faglige viden og min professionelle erfaring, men jeg bruger naturligvis også mine personlige erfaringer.

Rigtig mange problemer i parforhold opstår på grund af dårlig kommunikation og deraf følgende misforståelser. Men der kan også være dybereliggende årsager, som det tager længere tid at afdække og bearbejde (evt. i individuel terapi), fx lavt selvværd, gamle følelser af svigt og savn, angst og gamle destruktive overbevisninger og adfærdsmønstre.

Når der er problemer, er vi ofte tilbøjelige til at mene, at det er den andens skyld. Men så enkelt er det ikke, da vi jo reagerer på hinandens væremåder. Er den ene part fx kontrollerende eller meget kritisk, vil den anden ofte reagere med en bevidst eller ubevidst protest.

Vi kan også være tilbøjelige til at mene, at vi burde kunne klare problemerne selv. Det kan vi også til en vis grad, men når de ubevidste mønstre og overbevisninger sætter ind, kan det være svært.

På New Zealand har de for alvor opdaget gevinsten ved parterapi. Her er der mulighed for, at par, der er kommet i krise, kan få gratis samtaler med en terapeut. Det afværger mange skilsmisser, og hjælper de der vælger at gå fra hinanden til at skilles på en ordentlig måde.
Nogle gange er det forbløffende lidt hjælp, der skal til for at komme videre i den rigtige retning. Andre gange er problemerne mere håndnakkede.

Parterapi vil kunne give dig en større forståelse af både dig selv og din partner. Og den vil – ligesom individuel terapi og coaching – kunne hjælpe dig videre i livet, hvis du er strandet.

Hvis du ikke synes, du har tid eller råd til parterapi, så prøv at tænke på, hvad en skilsmisse koster både i penge, i tid og psykisk smerte.

Har din partner modstand mod at komme til parterapi, kan det også være en hjælp at komme til nogle samtaler og terapi alene. For når du får nye indsigter og begynder at ændre dig, vil det automatisk påvirke dine omgivelser.

 

At gå i parterapi hos Anne-Grete, har været som en vitamin indsprøjtning til vores forhold. Selvom det er os selv, der gør arbejdet, virker Anne Grete som en fantastisk katalysator, der guider os i en konstruktiv retning. Tak for det!

Jacob og Trine (33 år)

 

At finde en så super kompetent samtalepartner som vi har fundet i Anne-Grete har for os været lykken.

Da vi besluttede os for at gå i terapi sammen var det vigtigt for os at finde en terapeut eller coach som vi begge svinger med og føler os trygge ved. Selv om Anne-Grete er kvinde oplever vi at hun godt kan sætte sig ind i hvordan mænd tænker, og også derfor følte vi os i gode hænder helt fra første færd. Anne-Grete tør stille de vanskelige spørgsmål, og hun gør det med omsorg og uden at overskride vores grænser. For os har det været en ovenud positiv oplevelse at bruge Anne-Grete som tredje part til at tale nogle svære situationer og konflikter i vores forhold igennem. Hendes tilgang til terapien er praktisk og nede på jorden, og hun er ikke bange for at bruge eksempler fra sit eget liv, hvilket vi oplever meget befriende. Vi vil stærkt anbefale Anne-Grete til andre par som gerne vil udvikle sig og udforske parforholdets muligheder sammen.

Kærlig hilsen Jens og Malene