ag@hav-hermansen.dk   |   +45 39 63 68 54 / +45 40 10 37 54
Alfa-Omega Instituttet v/ Anne-Grete Hav Hermansen

Supervision

Hvis du arbejder med andre mennesker kan det være nyttigt med en faglig og personlig vejledning og støtte – løbende eller i konkret situationer.

Det kan være i form af en hel konkret faglig feedback og vejledning i forhold til dit arbejde eller en problemstilling, du står i – fx hvordan du håndterer en bestemt situation – og det kan også være en nærmere udforskning af dine reaktioner i en given situation.

Der er altid en grund til at vi reagerer, som vi gør, men vi er ikke altid bevidste om dette. At få bevidsthed om årsagerne til vores reaktioner og de bagvedliggende overbevisninger, kan være til stor hjælp i vores arbejde og omgang med andre.

Supervision kan gives individuelt eller i en gruppe.

Ring og hør nærmere på tlf. 39 63 68 54 (fastnet) og fortæl mig om dine behov og ønsker.

Jeg har over 30 års erfaring i arbejde med mennesker.

Du skal være velkommen.

 

supervision